ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2023: ΜΕΙΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΙΣΥ (-50%) ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

https://www.aspe.gr/information/29-

Στο νέο νόμο με τίτλο: “Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις¨ που ψηφίστηκε πριν λίγες ημέρες, δηλαδή το φετινό φορολογικό, δεν υιοθετούνται και πάλι τα μέτρα που έχει αναδείξει η κοινή πρόταση Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) και ΑΣΠΕ για την ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (δείτε εδώ: ΠΡΟΤΑΣΗ-ΟΕΕ-ΑΣΠΕ-2.pdf (oe-e.gr)). Πότε σκοπεύει η Κυβέρνηση να τα εφαρμόσει; Όταν μηδενισθούν εντελώς οι γεννήσεις; 

Ευτυχώς, υπάρχει μία πρόβλεψη για τις πολύτεκνες οικογένειες, η οποία μειώνει κατά 50% το τεκμήριο ελάχιστης αμοιβής, για τους ελεύθερους επαγγελματίες που υπόκεινται σε αυτό. Συγκεκριμένα, στο Άρθρο 17 του νέου νόμου υπάρχει η εξής διάταξη:

“Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167) προστίθεται άρθρο 28Γ ως εξής: «Άρθρο 28Γ Λοιπές μειώσεις του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και ειδικές ρυθμίσεις:

1. […]

2. Το ποσό του άρθρου 28Α μειώνεται κατά το ήμισυ (1/2) για υποχρέους που είναι πολύτεκνοι, για υπόχρεους που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), για γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα και για γονείς με τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία που θεωρούνται εξαρτώμενα, κατά την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 11 και οι εκμεταλλευτές Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης οχημάτων (TA

ΞI) με ποσοστό ιδιοκτησίας επί του οχήματος που δεν υπερ[1]βαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).¨

Ολόκληρο το νομοσχέδιο όπως τελικά ψηφίστηκε μπορείτε να το βρείτε στο ιστότοπο του Taxheaven και συγκεκριμένα στην διεύθυνση https://www.taxheaven.gr/news/65762/to-pshfisoen-forologiko-nomosxedio .

Πόσα χρόνια θα περάσουν για να εισακουστούν και νομοθετηθούν οι προτάσεις οικονομικής και φορολογικής πολιτικής που έχουν καταθέσει σε όλα τα πολιτικά κόμματα από κοινού το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και η ΑΣΠΕ;