Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Εσωτερικών για το νομοσχέδιο με τίτλο «ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ»

Διαβάστε την επιστολή εδώ: