ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΣΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ»

https://www.aspe.gr/information/29-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CF%83%CF%80%CE%B5/3894-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%B1%CF%83%CF%80%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7-%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%C2%AB%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9-%CE%BC%CE%BF%CF%85%C2%BB