Έντυπα


Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας εδώ.

*Έκδοση πιστοποιητικού:

 «Τα πιστοποιητικά από την Α.Σ.Π.Ε. χρησιμοποιούνται, είτε σε διάφορους διαγωνισμούς (π.χ. ΑΣΕΠ) είτε για οποιοδήποτε άλλο φορέα όπου χρειάζεται η απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας μέλους οποιουδήποτε Συλλόγου Πολυτέκνων.»

Τρόπος λήψης τους:

  • Η παραγγελία τους γίνεται από τα τοπικά γραφεία πολυτέκνων, όπου ανήκει η κάθε ενδιαφερόμενη οικογένεια – μέλος.
  • Το μόνο που χρειάζεται είναι να προσκομίσουν ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο.
  • Η λήψη τους γίνεται μετά από συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο για τον τρόπο παραγγελίας [ ( ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ή ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ (COURIER) ]
  • Τα Γραφεία Πολυτέκνων παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά και στη συνέχεια η ενδιαφερόμενη οικογένεια πρέπει να τα παραλάβει από το γραφείο.

Αίτησης απονομής πολυτεκνικής ιδιότητας και εγγραφή νέου μέλους:

  • τέκνα από ένα γάμο εδώ.
  • τέκνα από δύο ή περισσότερους γάμους μητέρας εδώ.
  • τέκνα από δύο ή περισσότερους γάμους πατέρα εδώ.

Αίτηση μεταβολής στοιχείων μέλους εδώ.


Αίτηση μετεγγραφής μέλους εδώ.


Αίτηση μετεγγραφής μέλους (στοιχεία) εδώ.