Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολυτέκνων Έδεσσας που προέκυψε από τις εκλογές οι οποίες διεξήχθησαν την 28/6/2020 έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Μίσχος Γεώργιος

Αντιπρόεδρος: Δήμου Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας: Καρυπίδης Γεώργιος

Ταμίας: Γκίνης Βασίλειος

Μέλη: Ιωσηφίδου-Αρβανιτίδου Ζωγραφιά

     Καλογνωμή Ελένη

     Τόπκας Γεώργιος

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και οι εκλογές διεξάγονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια.